dolderman
NL EN

Verbeterde analyse S-O-S smeeroliemonsters

Nieuwe Un-subtracted FTIR-methode van Cat S-O-S Services

 

Hierbij kondigen we de implementatie aan van een verbeterde methode om door middel van een Fourier Transform Infrared (FTIR)-analyse gegevens over de olieconditie te verkrijgen. Op 19 juli 2004 is er een team van Caterpillar medewerkers gevormd. Dit team kreeg opdracht om onderzoek te doen en een nieuw proces op te zetten voor de verbetering van het totale FTIR-proces, de methode en gegevensopbrengst. De richtlijnen en instrumenten voor de Un-subtracted FTIR-methode zijn beschikbaar via het kennisnetwerk. Het door het Caterpillar team aanbevolen plan van uitvoering omvat de volgende elementen: 

 

Samenvatting van de oplossing
Er is onderzocht of de Un-subtracted FTIR-methode de huidige differentiële %Allowable-methode van Caterpillar zou kunnen vervangen. In deze nieuwe methode worden de berekeningen uitgevoerd op het 'netto' gebruikte oliespectrum zonder aftrek van het referentiespectrum van nieuwe olie. Uit deze analyse is gebleken dat de meeste fouten bij de huidige methode te wijten zijn aan de referentieoliën. De nieuwe Un-subtracted FTIR-methode elimineert de afhankelijkheid van een referentieolie, en daardoor ook het merendeel van de fouten. Een andere beperking van de huidige methode waren de oliesoorten waarvoor FTIR kon worden gebruikt. Deze nieuwe methode maakt het mogelijk om alle oliemonsters met FTIR te analyseren bij gebruik van de zinkselenide-cel (ZnSe). Dit onderzoek heeft ook aangetoond dat de nauwkeurigheid van de gegevens dankzij de Un-subtracted FTIR-methode sterk zal verbeteren.

Voordelen voor u
De Un-subtracted FTIR-methode biedt veel voordelen. In de oude methode moest er een referentieolie worden afgezet tegen de gebruikte olie. De meeste fouten waren het gevolg van onjuiste identificatie van de referentieolie. Het beheer van referentieoliën is lastig en kan veel tijd kosten. Bij de nieuwe Un-subtracted FTIR-methode is er geen referentieolie meer nodig. Er kunnen dus geen fouten meer worden gemaakt in de identificatie van de referentieolie. Ook is er geen referentieolie-beheer meer nodig en dat bespaart tijd. Uit deze analyse bleek bovendien dat het bijvullen van de olie bij gebruik van de oude methode van invloed was op de oliegegevens. In de Un-subtracted FTIR-methode heeft het bijvullen van de olie geen invloed op de olieconditiegegevens. Een ander voordeel is dat het nu mogelijk is om veel meer gegevens te rapporteren. Met de Un-subtracted FTIR-methode kunnen alle oliemonsters worden geanalyseerd, zodat de klanten voor hun machines over meer olieconditiegegevens beschikken. De personen belast met de interpretatie beschikken dus over meer oliegegevens en kunnen daardoor de klanten beter adviseren.

Terug naar het overzicht

Dit is Dolderman

Meer dan 95 jaar actief in de beroepsvaart.

Dolderman is officieel dealer van de toonaangevende motorenfabrikanten Caterpillar, Hatz en John Deere. Lees verder